غبطه میخورم (صوت)

قطعه کوتاه صوتی از بیانات امام خامنه ای در جمع جهادگران

 برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نظر دهيد