دیوارنویسی مساجد و مدارس

مساجد روستاهای مزرعه، داوران، پشک و چاه رضا و مدرسه روستای گلدشت از جمله اماکنی بودند که به نقش احادیث و آیات مرتبط مزین شدند.

پیگیری دائمی مسائل جانبی پروژه ها، همواره یکی از برنامه های گروه جهادی راه کربلا بوده است و به همین منظور یکی از فعالیتهای سفر جهادی نوروزی۹۳ دیوارنویسی مساجد و مدارس احداث شده بود.

مساجد روستاهای مزرعه، داوران، پشک و چاه رضا و مدرسه روستای گلدشت از جمله اماکنی بودند که به نقش احادیث و آیات مرتبط مزین شدند.

dscn0373

نظر دهيد