انفاق آنلاین…!

برای مشارکت در تأمین هزینه‌های آبرسانی، ساخت مدرسه، مسجد، سرویس بهداشتی و …، فعالیت‌های پزشکی و درمانی، امور تبلیغی، علمی و فرهنگی، تهیه بسته آذوقه اهدایی به محرومین و هزینه‌های جاری فعالیت‌های جهادی میتوانید به صورت آنلاین کمک کنید!

ضمنا اگر مورد خاصی برای مصرف شدن هزینه اهدایی مدنظر دارید؛ میتوانید در قسمت توضیحات پرداخت به آن اشاره کنید.

اجرکم عندالله…


مبلغ مورد نظر: تومان
نام پرداخت کننده:
ایمیل پرداخت کننده:
موبایل پرداخت کننده:
توضیحات:نظر دهيد