چهار گنج

امام محمد باقر علیه السلام فرموده‌اند:

 

اربع من کنوز البر: کتمان الحاجه، و کتمان الصدقه و کتمان الوجع و کتمان المصیبه

 

چهار چیز از گنج‌های نیکوییست: کتمان حاجت، کتمان صدقه، کتمان درد و کتمان مصیبت.

 

منتهی الامال ج ۲ ص ۱۴۲

نظر دهيد