داستان نامه‌ها

بعد از شهادت پدر، نامه‌های زیادی به منزل ما سرازیر شد.

این نامه‌ها در زمان حیات پدر هم به منزل ما می‌اومد.

ما فکر می‌کردیم که نامه‌ها اداری است و در مورد اون‌ها کنجکاوی نمی‌کردیم؛

اما بعد از شهادت پدرمان متوجه شدیم قضیه‌ی نامه‌ها چیه.

نامه‌ها از سوی خانواده‌های بی‌سرپرست یا فقیری بود که پدر بهشون کمک می کرد.

(شهید صیاد شیرازی)

نظر دهيد