چپ و راست

وقتی امام باقر علیه السلام پدرش علی بن الحسین علیه السلام را غسل می‌داد چشم همراهان او به بدن امام سجاد علیه السلام افتاد و دیدند که زانوها و سرانگشت پاهای او از زیادی سجده پینه بسته است و کتف او نیز پنبه بسته است.

 به امام باقر علیه السلام عرض کردند پینه بستن پای او از ادامه سجده‌های مکرر و طولانی است اما شانه‌های او چرا پینه بسته است؟

 امام علیه السلام فرمود: اگر پدرم نمرده بود چیزی به شما نمی‌گفتم.

روزی نبود مگر اینکه او مسکین یا مساکینی را در حد امکان سیر می‌کرد و وقتی شب می‌شد آنچه از خوردنی در منزل اضافه داشت در کیسه ای می‌گذارد و در هنگامی که مردم می‌خوابیدند آن‌ها را بر دوش می‌گذارد و به سوی منازل افرادی می‌رفت که از روی حیا از مردم در خواستی نداشتند و آن‌ها را بین آن‌ها تقسیم می‌کرد به گونه ای که آن‌ها متوجه نشوند تنها من می‌دانستم و البته هدف او این بود که به طور پنهانی و بدست خود صدقه بدهد و می‌فرمود: صدقه السر تطفی غضب الرب کما تطفی الماء النار فاذاتصدق احدکم فاعطی بیمینه فلیحفها عن شماله . صدقه پنهانی شعله‌های غضب پروردگار را خاموش می‌کند همان گونه که آب و آتش را خاموش می‌کند، وقتی کسی از شما بادست راست خود صدقه می‌دهد آن را از دست چپ مخفی بدارد.

نظر دهيد