«ننه آمنه» (فراخوان ویژه)

ننه آمنه تنها زندگی می‌کند داخل همین کپر نصفه و نیمه؛
خرجش را خودش درمی‌آورد؛ میزند به دل کوه و با داس «پیش» می‌کند تا با آن‌ها حصیر ببافد و بفروشد دانه‌ای ۵ هزار تومان؛ اگر خریداری گیرش بیاید…
«ننه آمنه» خیلی سلام رساند و گفت اگر یادتان ماند کمی هم حواستان به من باشد؛
گفت خیلی خوب می‌شد اگر یک خانه برایم می‌ساختند و … نه که مفت و مجانی ها! خودم حصیر می‌بافم و پولش را خرد خرد می‌دهم…

حالا قرار است من و شما کمی هوای ننه آمنه را داشته باشیم و یک خانه نقلی و تر و تمیز با فرش و کولر و یخچال تحویلش بدهیم؛ که حدود ۳۰ میلیون تومان آب می‌خورد.
اگر خواستید سهیم باشید؛ از یکی از این راه‌ها استفاده کنید:

شماره کارت:
۶۲۱۹۸۶۱۰۲۸۶۴۳۵۳۳ به نام کریمی

پرداخت آنلاین:

مبلغ مورد نظر: تومان
نام پرداخت کننده:
ایمیل پرداخت کننده:
موبایل پرداخت کننده:
توضیحات:

نظر دهيد