تصاویر تکمیل مسجد و سایر فعالیت‌ها در روستای چارتایی

تصاویر تکمیل مسجد و سایر فعالیت‌ها در روستای چارتایی

استان کرمان، شهرستان قلعه گنج، بخش چاه داد خدا

برای مشاهده سایر تصاویر سفر جهادی تابستان ۹۵ اینجا کلیک کنید.

نظر دهيد