تصاویر سفیدکاری و دیوارنویسی مسجد روستای گلدشت

تصاویر سفیدکاری و دیوارنویسی مسجد روستای گلدشت

استان کرمان، شهرستان قلعه گنج، بخش چاه داد خدا

برای مشاهده سایر تصاویر سفر جهادی تابستان ۹۵ اینجا کلیک کنید.

۱ نظر

نظر دهيد